Expertiza tehnica constructii

expertiza-tehnica-constructii

Expertiza tehnica constructii– reprezintă acea documentație tehnică realizată de un expert tehnic autorizat de către Ministerul Dezvoltării, și în urma căreia se stabilesc evaluări de natură tehnică asupra unei construcții și se fac recomandări pentru îmbunătățirea acesteia.

Care sunt domeniile de realizare a expertizelor tehnice în construcții?

Experții tehnici sunt atestați pe domenii: construcții, instalații și arhitectură. Atestarea experților se face pe cerințe fundamentale, respectiv: a) A- rezistență mecanică și stabilitate;b) C- securitate la incendiu;c) D- igienă, sănătate și mediu înconjurător;d) B- siguranță și accesibilitate în exploatare;e) F- protecție împotriva zgomotului;f) E- economie de energie și izolare termică;g) G- utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Care este prețul unei expertize tehnice?

Cea mai uzuală expertiză tehnica constructii este cea pentru determinarea stării tehnice a structurii de rezistență a unei clădiri.  În urma unei astfel de evaluări se vor trage concluzii cu privire la evaluarea structurală și a capacității portante a imobilului. Expertul tehnic va face, pe baza unei metodologii legiferate, încadrarea construcției în clase de risc seismic.

Haideți să vedem și ce este un verificator de proiecte.

Cine poate să devină expert tehnic și să întocmească expertize tehnice

Nu oricine poate să fie expert tehnic. Experții tehnici sunt atestați de către ministerul dezvoltării. Aceștia trebuie să fie specialiști în domeniul construcțiilor și instalațiilor cu minim 12 ani experiență.

Iată aici detaliat cum puteți deveni expert tehnic în construcții și instalații.

Deci dacă nu ești ingineri constructor, inginer de instalații sau arhitect atunci nu vei putea fi expert tehnic și să realizezi expertize tehnice.

Cauți o expertiză tehnică arhitectură, adică un expert tehnic pe arhitectură?

Expertiza tehnică în construcții reprezintă o componentă a sistemului calității. Alături de experții tehnici mai există verificatori de proiecte, diriginți de șantier și responsabili tehnici cu execuție. Toți acești factori sunt responsabili de realizare unor proiecte și a unor construcții de calitate.

Cauți o expertiză tehnică construcții, adică un expert tehnic pe construcții?

La aceeași lucrare un expert tehnic nu poate avea o altă calitate. Un expert tehnic nu poate fi și verificatorul de proiecte. Expertul tehnic este responsabil pentru soluțiile date.

Dacă sunteți în căutarea unui proiectant atunci este necesar să vedeți și această ofertă.

Expertizarea structurală a construcțiilor

Din punct de vedere al siguranței structurale o clădire poate fi încadrată de către expertul tehnic într-o clasă seismică numerotată de la I la IV. În clasa I intră acele clădiri cu risc mare de prăbușire la seism, iar cele din clasa IV reprezintă clădirile la care sunt așteptate degradări nestructurale minore.

Dacă sunteți în căutarea unui expert tehnic pe instalații intrați aici.

Construcțiile noi se proiectează întotdeauna în clasa de risc seismic IV, în timp ce pentru construcțiile ce suportă intervenții se acceptă o încadrare în una din clasele seismice III sau IV.

Pentru construcțiile existente încadrarea se va face prin intermediul unei expertize tehnice pentru construcții elaborată de un expert tehnic.

Ce informații conține o expertiză tehnică construcții?

Cine este autorizat să întocmească o expertiză tehnică pentru construcții? Ce este expertul tehnic pentru construcții?

Cât costă o expertiza tehnica constructii?

Cât durează întocmirea unei expertiza tehnica constructii?

Ce răspunderi au specialiștii care întocmesc expertizele tehnice?

Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții aflate în exploatare, răspund pentru soluțiile date.  

În cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C., experții tehnici atestați participă la evaluarea stării tehnice a construcțiilor avariate în vederea stabilirii condițiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a acestora.

Proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei construcții ori executarea de modificări ale acesteia fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea și rezistența, dacă în acest fel este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Fapta prevăzută mai sus, dacă a produs una ori mai multe dintre următoarele consecințe: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a integrității corporale sau a sănătății uneia ori mai multor persoane, distrugerea totală sau parțială a construcției, distrugerea ori degradarea unor instalații sau utilaje importante ori alte consecințe deosebit de grave, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Dacă faptele prevăzute  au fost săvârșite din culpă, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumătate.

Când este necesară expertiza tehnică?

Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală.

Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat și, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic pentru clădiri atestat, și cuprind proiectarea, execuția și recepția lucrărilor care necesită emiterea, în condițiile legii, a autorizației de construire sau de desființare, după caz. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

(1) Atunci când realizăm o intervenția la o clădire existentă, fie că este necesară autorizarea, fie că nu este necesară autorizarea, acestea se fac numai pe baza unei expertize tehnice.

(2) Apar numeroase situații în care proprietarii unei clădiri trebuie să asigure urmărirea curentă. Pe parcursul duratei de viață a clădirilor ei constată lucruri neconforme și atunci trebuie să apeleze la un specialist pentru a întocmi o expertiză tehnică.

(3) O altă situația când este necesară expertiza tehnică este atunci când se constată neconformități care vin din proiectare sau din faza de execuție și trebuie ca un specialist să le constate. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

Cele mai uzuale expertize tehnice pentru constructii sunt următoarele:

– expertiză tehnică de alipire la calcan- este necesară atunci când doriți să construiți un imobil în imediată apropiere, lipită aproape, de un alt imobil; este necesară pentru a se determina starea construcției existente și ce măsuri sunt necesare a fi luate pentru ca alipirea să se poată lua în condiții de siguranță;

– expertiză tehnică de demolare- este necesară atunci când se dorește demolarea unei construcții existente; ea cuprinde informații cu privire la construcție precum și ce măsuri sunt necesare astfel încât demolarea să nu afecteze construcțiile din jur;

– expertiză tehnică extindere- este necesară atunci când beneficiarul dorește extinderea construcției existente; se oferă informații cu privire la starea construcției existente și măsurile necesare a fi luate pentru a se putea face extinderea în condiții de siguranță;

– expertiză tehnică etajare- se face atunci când beneficiarul dorește să mai adauge etaje la construcția existentă; expertiza tehnică va cuprinde informații cu privire la starea construcției existente și măsurile necesare a fi luate pentru ca etajarea să se facă în condiții de siguranță structurală;

– expertiză tehnică pentru consolidare- se face atunci când beneficiarul are dubii cu privire la gradul de asigurare la seism; expertiza tehnică va oferi informații cu privire la starea construcției existente și ce măsuri sunt necesare pentru ai crește gradul de asigurare la seism;

-expertiză tehnică de constatare a stării construcției- se face atunci când beneficiarul dorește să cunoască stare imobilului; expertiza tehnică va conține informații cu privire la clădirea existentă, încadrarea în clasa de risc seismic și ce măsuri de recomandă a fi luate.

Cele de mai sus pot fi și împreună în cadrul unei documentații.

Firma noastră vă poate ajuta cu o  expertiza tehnica constructii cu privire la structura de rezistență și cu o expertiza tehnica constructii cu privire la siguranța la incendiu.