Demolez pereții unei debarale: îmi trebuie expertiză sau autorizație de demolare?

Dorești sau ai demolat deja pereții interiori ai unui apartament.

Te întrebi dacă ai nevoie de expertiză tehnică sau de autorizație de construire. Iată mai jos care este răspunsul:

Cele două răspunsuri au la bază două legi diferite. Una dintre ele se referă la autorizarea lucrărilor de construcții iar cealaltă la calitatea lucrărilor de construcții.

Astfel că, indiferent dacă este necesară sau nu autorizație de construire, aspect ce se stabilește prin Lege 50/1991, este necesar a se face expertiză tehnică.

Expertul tehnic, analizând faptele, va stabili dacă acele lucrări ce au fost realizate sau se propun a fi realizate se încadrează sau nu în prevederile art. 11 din legea mai sus menționate. La acest articol de lege se precizează când o lucrare de intervenție necesită sau nu autorizație de construire.

Dacă expertul stabilește că intervenția a vizat pereți fără rol structural, cu un caracter periodic, atunci demolarea nu intră sub incidența legii 50, deci nu este necesară autorizația de construire.

A nu se confunda lipsa necesității autorizației de construire cu lipsa necesității expertizei tehnice. Doar un expert tehnic poate stabili dacă și în ce condiții o modificare interioară de compartimentare se poate face. Acest aspect face subiectul Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

Ca și o concluzie: toate modificările interioare necesită expertiză tehnică; nu toate modificările interioare necesită autorizație de construire.

Doriți să faceți o actualizare de cadastru? Foarte simplu: aceasta se va face cu ajutorul expertizei tehnice care va preciza în clar că modificările fac obiectul art. 11 din Legea 50/1991.