Ce soluţie dau dacă urmează să construiesc un subsol lângă o clădire existentă?

În cazul în care din diferite motive suntem nevoiţi să construim lângă o construcţie existentă dar trebuie să săpăm sub cota de fundare a acesteia, atunci trebuie să luăm măsuri pentru protejarea malurilor.

O astfel de soluţie general acceptată este cea a realizării unui perete de sprijinire care poate fi în funcţie de situaţie:

  • sistem berlinez de sprijinire cu profile laminate şi dulapi;
  • sistem de perete mulat din piloţi foraţi;
  • sistem de perete mulat din beton armat.

Acest sistem de sprijinire limitează zona de influenţă la zona închisă de perete.

Folosirea acestor sisteme elimină necesitatea obţinerii acordului vecinului.