Ce este o clasă de risc seismic. Iată lista clădirilor cu risc seismic ridicat.

Orice construcţie are un risc seismic. Acesta poate fi scăzut sau ridicat. Conform P100 există o încadrare clară în 4 clase de risc seismic.

Acestea sunt numerotate cu numere latine de la I la IV, în care IV reprezintă construcţiile cele mai sigure iar I cele cu pericol de prăbuşire.

Iată ce semnifică fiecare clasă de risc seismic:

– clasa de risc seismic IV- construcţiile noi, care respectă actualele norme de proiectare şi care în urma seismului nu vor înregistra avarii la nivelul structurii de rezistenţă;

– clasa de risc seismic III- construcţiile care nu respectă normele actuale şi care în urma seismului vor înregistra avarii nestructurale semnificative, dar nu vor înregistra avarii structurale;

– clasa de risc seismic II- construcţii care nu respectă normele actuale şi care vor înregistra avarii nestructurale şi structurale semnificative, necesitând intervenţii după seismic pentru consolidare;

– clasa de risc seismic I- construcţii care nu respectă normele actuale şi care prezintă risc de prăbuşire în caz de seism major.