Să facem subzidiri sau nu la o clădire de care ne lipim la calcan?

A existat la un moment dat moda de a se realiza subzidiri pentru clădirile fundate necorespunzător şi aflate pe limita de proprietate. E vorba de situaţia în care se realizează o construcţie nouă şi prin expertiză iese că fundaţia casei alăturate nu este fundată corespunzător sau la cota corectă şi atunci se fac subzidiri din beton simplu sau armat pentru a se coborâ fundaţia la cota corectă.

Asta pentru ca noua construcţie să nu afecteze construcţia alăturată.

Subzidirea implică automat şi acordul vecinului deoarece urmează să faceţi intervenţii pe o clădire care îi aparţine.

În general este de preferat să evitaţi realizarea de subzidiri din 2 motive principale:

1. este necesar acordul vecinului;

2. subzidirea implică coborârea cotei de fundare doar pentru un singur zid al construcţiei şi realizarea de lucrări sub o construcţie la care terenul de fundare, deşi necorespunzător, are deplasările consumate; realizarea intervenţiei în terenul de sub fundare duce la schimbarea echilibrului existent şi până la re-aşezare vom avea parte de fisuri şi crăpături noi; de aceea cel mai bine este să nu intervenim sub construcţia alăturată, pentru a evita alte probleme în timp.

Şi atunci ce soluţii putem adopta?

Vă dau mai jos câteva măsuri prin care puteţi evita subzidirile clădirilor alăturate:

– realizarea de fundaţii continue dar dezvoltate pe o singură direcţie, adică pe cea perpendiculară pe calcan; în acest fel nu vom deschide o săpătură deschisă pe limita de proprietate iar influenţa este redusă şi locală; pe cealaltă direcţie se vor face legături între fundaţii prin grinzi de echilibrare;

– realizarea de fundaţii izolate legate prin grinzi de echilibrare; influenţa va fi doar una locală şi fără deschiderea de săpături lungi pe fundaţia de calcan;

– realizarea de fundaţii retrase, urmând ca scoaterea clădirii pe limita de proprietate să se facă prin ieşirea în consolă.

V-am dat mai sus doar trei exemple prin care puteţi evita subzidirile.