Răspundere expert tehnic

Răspunderea expertului tehnic este asupra soluţiei date.  El poate răspunde inclusiv penal în cazul în care au loc avarii ce pun în pericol siguranţa vieţii oamenilor.