Expertiză tehnică extindere şi /sau etajare

Expertiza tehnică de extindere şi – sau etajare se cere atunci când dorim să modificăm o clădire adăugâd noi niveluri sau prin extindere pe orizontală.

În aceste sens se solicită o expertiză tehnică prin care să se precizeze starea construcţiei existente şi în ce condiţii se poate ea extinde, menţionându-se lucrările necesare a fi realizate pentru consolidarea construcţiei pentru a putea face faţă noilor solicitări.