Expertiză tehnică alipire la calcan

Atunci când doriți să construiți o clădire care se va afla în imediata apropiere a unei alt imobil va fi nevoie să faceți o expertiză tehnică de alipire la calcan.

Aceasta are rolul de a determina starea construcției alăturate înainte de începerea lucrărilor și astfel să se poată determina eventuale evoluții ale acesteia.

Expertul tehnic va vizita amplasamentul și va observa construcția pe exterior și pe interior. Dacă vecinul nu dorește să permită accesul în interior atunci se va face din partea investitorului o solicitare scrisă în acest sens cu menționare exactă a unei zile și ore. Ea se va transmite prin recomandată.

Dacă la momentul respectiv nu se va permite accesul comisiei atunci se va constata doar starea pe exterior și se va face un proces verbal în care se vor consemna aceste lucruri.

Vă precizez că vizitarea pe interior a clădirii este în avantajul proprietarului deoarece astfel se constată starea acesteia și dacă apar evoluții negative investitorul este obligat că repare.

Dacă nu se permite accesul, nu se va cunoaște starea inițială și nu vor exista documente în care să se precizeze dacă starea era bună sau nu.

Ulterior în documentația scrisă expertul tehnic va oferi și soluții astfel încât alipirea să se poată realiza.